14.02.2020

Informacja 1

Informacja 2

Unieważnienie

7.02.2020

Wybór oferty

7.02.2020

Informacja

5.02.2020

Informacja

3.02.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Link

27.01.2020

Informacja

23.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

OPZ

20.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

17.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

Link

16.01.2020

https://zs3wroc.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=2

13.01.2020

Zmiana_terminu

Zmiana SIWZ

10.01.2020

Pytania_odpowiedzi

Zmiana_ogłoszenia

8.01.2020

Pytania_odpowiedzi

Zmiana_ogłoszenia

30.12.2019

BZP_ogłoszenie

SIWZ_LOXVII

27.12.2019

Ogłoszenie_BZP

SIWZ_RB_ZS3

OPZ_część_1

OPZ_część_2

link

20.12.2019

Zmiana SIWZ

Oferta edytowalna

17.12.2019

Pytania i odpowiedzi

11.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

espd-request.zip
SIWZ_dostawa_LOXV_2019_ogl.pdf
oferta_edytowalna.docx
Zalacznik nr 6.pdf
Zalacznik nr 5.pdf
ogloszenie_20191211.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9c5b6b92-c7cd-4e34-9bde-42d8ceddb705.zip

29.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.08.2019

Informacja po otwarciu ofert

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Informacja po otwarciu ofert

Unieważnienie

1.08.2019

Informacje o wyborze oferty

1.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

22.07.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”
CPV: 45.00.00.00 – 7; 45.42.00.00-7

Ogłoszenie

IDW

Umowa

OPZ

11.07.2019

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF).
Załącznik: Zapytanie ofertowe