KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2020 r.:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych dla klas trzecich

24 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin maturalny

Od 4 maja 2020 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4,5,6.05.2020 - dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

 

KLASYFIKACJA, OCENY

 

Lp.

Zdarzenie

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

18 grudnia 2019 r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

23 stycznia 2020 r.

3.

Koniec I semestru

26 stycznia  2020 r.

4.

Początek II semestru

27 stycznia 2020 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 3

18 marca 2020 r.

6.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 3

16 kwietnia 2020 r.

7.

Koniec roku dla klas 3

24 kwietnia 2020 r.

8.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2

3 czerwca 2020 r.

9.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 2

18 czerwca 2020 r.

10.

Koniec roku dla klas 1, 2

26 czerwca 2020 r.

 

 

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

(KONSULTACJE I PISANIE ARKUSZY MATURALNYCH, ZADEKLAROWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W DEKLARACJACH – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE)

Lp.

Dzień

Data

 1.

wtorki

1, 2  lekcja

 

 

RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE

 

Lp.

Rada

Data

1. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

27 stycznia 2020 r.

2. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 3

20 kwietnia 2020 r.

3.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 2

22 czerwca 2020 r.