GLOBALNA 15

w roku szkolnym 2012/2013

 Tydzień Edukacji Globalnej - 19.11.-23.11. 2012:

   W ramach programu "Jeden świat - kluby filmowe" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w bibliotece szkolnej zorganizowano projekcję filmu "Zatruty ogień" połączoną z dyskusją nt. problematyki podjętej w filmie.  W holu szkoły zorganizowano wystawę plakatów na temat praw człowieka, świadomej konsumpcji przygotowanych przez uczniów.

w roku szkolnym 2013/2014

Spotkanie z wolontariuszem

   Uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 113 i Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu, uczestniczyli w październiku, w spotkaniach z wolontariuszem pracującym z dziećmi i młodzieżą w Peru. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”. Młodzież miała okazję dowiedzieć się jak funkcjonują szkoły w peruwiańskich wioskach, poznać zwyczaje i kulturę Peru. Atrakcją spotkania było pokazanie uczestnikom różnych przedmiotów i ich wartości użytkowej.

Tydzień Edukacji Globalnej 18.11.- 22.11.2013:

z ekologią za pan brat

   Czy stare lalki Barbie można wykorzystać do zrobienia bransoletki? Czy elementy samochodowe mogą posłużyć do zrobienia sukienki? Czy buty a'la Nike można stworzyć z podzespołów komputerowych? Uczniowie klas pierwszych na powyższe pytania (i na szereg innych) znaleźli odpowiedzi w trakcie lekcji ekologicznej, realizowanej w bibliotece w listopadzie 2013 roku. Ponadto wspólnie zastanawiano się jak żyć bardziej "eko", z szacunkiem dla środowiska, co zrobić żeby ograniczyć powstawanie odpadów, jak je wykorzystać powtórnie. Każda klasa stworzyła własny dekalog ekologiczny, w którym znalazły się - nieraz bardzo ciekawe - propozycje świadomych działań proekologicznych.

Ponadto przygotowano gazetkę biblioteki podejmującą tematykę edukacji globalnej.

Wystawa wydawnictw albumowych pod hasłem "Nie odziedziczyliśmy Ziemi po przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci".  

   W listopadzie 2013 roku w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę bogato ilustrowanych albumów o tematyce geograficznej, podróżniczej. Okazją do zaprezentowania zbiorów był przypadający w dniach 18-22 listopada 2013 Tydzień Edukacji Globalnej. Celem wystawy było przede wszystkim zwrócenie uwagi na szczególnie urokliwe miejsca na kuli ziemskiej, które w wyniku działalności człowieka, degradacji środowiska, mogą ulec niekorzystnym zmianom. Zachęcano do sięgnięcia po następujące pozycje: „Ginące piękno. Świat, który trzeba ocalić” (praca zbiorowa), „Cudowna planeta” (B. Brown, L. Morgan), „Sekrety Ziemi” (P. Goebel, U. Pfennig), „Polska. Cztery pory roku” (A. Bilińska, W. Biliński), „Puszcza Białowieska” (P. Fabijański, A. Wajrak).

Konkurs krasomówczy "Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze ".

   20 listopada uczniowie naszego liceum brali udział w konkursie krasomówczym, zorganizowanym przez nauczycieli historii i wos-u.  Publiczność stanowili zaproszeni  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 113 i Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu. W jury zasiedli Pani dyrektor B. Mandat oraz nauczyciele S. Słomski i B. Kicki. Podawano ciekawe przykłady łamania praw człowieka w różnych regionach świata i w społeczeństwach. Zwyciężyła Zuzanna Peplińska z klasy 3 d., natomiast nagrodę publiczności otrzymał Radosław Wabnic również z klasy 3 d.

Warsztaty w SP 113

   Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej zakończyły się warsztatami w Szkole Podstawowej Nr 113 dnia 22.11 2013. Młodzież naszej szkoły wspólnie z uczniami klas IV-VI miała za zadanie stworzyć interpretacje czterech praw człowieka, wykorzystując materiały używane do recyklingu, uczestnicy warsztatów dysponowali całkiem pokaźnym zbiorem odpadów, które zostały zgromadzone dzięki uczniom i ich rodzicom. Międzyszkolne zespoły pracowały zgodnie i bardzo twórczo, a efekty ich pracy były naprawdę zadziwiające.

Akcja plakatowa „Tydzień Edukacji Globalnej”

   Tradycyjnie, w czasie trwania Tygodnia Edukacji Globalnej, urządzono w holu szkoły ekspozycję plakatów podejmujących zagadnienia edukacji globalnej. Podejmowano takie tematy jak: prawa człowieka, uzależnienia gospodarczo-ekonomiczne między państwami, problemy ekologiczne (m. in. dziura ozonowa, zanieczyszczenia środowiska), świadoma konsumpcja. Mamy nadzieję, że informacje i zdjęcia na w.w. tematy wzbudziły refleksję naszych uczniów i nauczycieli.

w roku szkolnym 2014/2015

Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji "Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat"

    W ramach projektu 18 nauczycieli naszego liceum uczestniczy w szkoleniu blended-learning, na którym poszerzają swoją wiedzę z zakresu edukacji globalnej. W szkole organizowane były we wrześniu i październiku szkolenia stacjonarne, w których brali udział inni nauczyciele z wrocławskich szkół.

Spotkanie z wolontariuszem

   Uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły uczestniczyli w listopadzie w spotkaniu pod tytułem "Malawi gorące serce Afryki", które prowadziła wolontariuszka Pani Agnieszka Górny. Spotkanie zostało zrealizowane w związku z realizacją projektu "Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat". Uczniowie poznali zwyczaje i kulturę Malawi. Dowiedzieli się jak funkcjonują tam szkoły. Duże zainteresowanie wzbudziły przedmioty przywiezione przez wolontariuszkę z Malawi.

Tydzień Edukacji Globalnej 17.11.- 21.11.2014:

   Już po raz trzeci w liceum został zorganizowany Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku hasło TEG brzmi: Food security. Z tej okazji zostały przygotowane przez uczniów klas pierwszych i drugich plakaty informacyjne, które ozdobiły hol na parterze i na I piętrze. Tydzień Edukacji Globalnej (poniedziałek) zapoczątkowała konferencja, w której uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Na spotkaniu poruszono tematykę związaną z efektami globalizacji, hasłem TEG. Uczniowie rozwiązywali także quiz na temat żywności.

Każdego dnia młodzież naszej szkoły miała okazję brać udział w ciekawych przedsięwzięciach. Wtorek był dniem sprawiedliwego handlu, w holu na I piętrze, na długich przerwach, odbył się pokaz prezentacji multimedialnej. Ponadto w czasie TEG we wszystkich klasach odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone tematyce Fair Trade.

W środę uczniowie naszego liceum dowiedzieli się o skutkach chemizacji żywności oraz o tym, jak komponować zdrowy posiłek np. śniadania. Pokaz połączony był z degustacją. Atrakcją pokazu stanowiła "biżuteria" wykonana przez uczniów z warzyw i owoców.

Czwartek to dzień refleksji nad współzależnościami globalnymi, np. żywności, które zostały omówione w języku angielskim. Także w czwartek dziesięcioosobowa delegacja uczniów z klas pierwszych i drugich uczestniczyła w spotkaniu z dietetykiem, które zorganizował  Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu.

W piątek w naszym liceum gościliśmy uczniów z Zespołu Szkól nr 23 oraz Zespołu Szkól Ekonomicznych im. M. Kopernika we Wrocławiu na konferencji podsumowującej TEG.

Gościem specjalnym był prof. Ludwik Tomjałojć, który przedstawił wykład na temat  "Możliwe przyrodnicze i społeczne skutki stosowania roślin GMO w polskim rolnictwie".

Uczniowie z klas drugich przygotowali plakaty i prezentacje multimedialne w języku polskim i angielskim, w których poruszyli problem głodu, marnowania żywności, chemizacji żywności oraz świadomej konsumpcji.

O przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach TEG szczegółowo informowano na szkolnym Facebooku.

Edukacja globalna
stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla wszystkich jego mieszkańców.
U jej podstaw leżą wartości: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Kształtuje postawy odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania i gotowości do uczenia się oraz rozwija umiejętności: dostrzegania i rozumienia współzależności, krytycznego myślenia, praktycznego wykorzystywania wiedzy, podejmowania świadomych decyzji, współpracy i empatii. Obejmuje między innymi zagadnienia globalizacji i istoty współzależności globalnych, różnorodności świata, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i konfliktów – w kontekście globalnym.  (Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.)Edukacja globalna
jest częścią kształcenia obywatelskiego. Tłumaczy funkcjonowanie współczesnego świata i zachodzących w nim procesów globalnych. Pokazuje miejsce jednostki w procesach globalnych i pozwala zrozumieć  jak my wpływamy na innych i jak zależymy od innych (w innych regionach świata).

Ważniejsze tematy poruszane w edukacji globalnej: migracje, prawa człowieka, dostęp do edukacji, zasoby naturalne, konsumpcja, handel międzynarodowy, zmiany klimatyczne, rozwój, zanieczyszczenie środowiska, ubóstwo.

Instytucje zajmujące się edukacją globalną:
Polska Akcja Humanitarna – www.pah.org.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej – www.ceo.org.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl
Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” – www.swm.pl
Grupa eFTe Warszawa – www.efte.org
Centrum Inicjatyw UNESCO – www.unescocentre.pl
Amnesty International – www.amnesty.org.pl
Arabia.pl – www.arabia.pl
Fundacja Partners Polska – www.fpp.org.pl
Fundacja Edukacji Międzykulturowej – www.miedzykulturowa.org.pl
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – www.pcpm.org.pl
Fundacja Human Project – www.fhp.org.pl
Centrum Współpracy Rozwojowej – www.cwr.org.pl
Instytut Globalnej Odpowiedzialności – www.igo.org.pl
Polska Zielona Sieć – www.zielonasiec.pl