HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


1.

Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli,  g. 17.00

5 września 2019

2.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

7 listopada 2019

3.

Spotkania z wychowawcami - informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

19 grudnia 2019

4.

Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli,
informacja o proponowanych ocenach dla klas 3, g. 17.00

19 marca 2020

5.

Spotkania z wychowawcami - informacja o proponowanych ocenach dla klas 1, 2, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

4 czerwca 2020