Oddziały w roku szkolnym 2019/2020


Nazwa

Profil klasy

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji

1A

1GA

matematyczno - fizyczna

język angielski
matematyka
fizyka

język polski
matematyka
fizyka
geografia 

1B

1GB

biologiczno-chemiczna

język angielski
biologia
chemia

język polski
matematyka
biologia
chemia 

1C, 1F

1GC, 1GF

humanistyczna - psychologiczna

biologia
wiedza o społeczeństwie
język polski
  

język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia

1D

1GD

humanistyczna - kultura i media

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie 

język polski
matematyka 
historia
wiedza o społeczeństwie

1E

1GE

biologiczno - geograficzna

język angielski
biologia
geografia

język polski
matematyka 
biologia
geografia

 W roku 2019/2020 utworzymy trzy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy: jeden na poziomie klas VII-VIII oraz dwa na poziomie liceum.

Języki obce:

  • w Liceum realizowane będę zajęcia z:
    • języka angielskiego
    • języka niemieckiego
    • języka rosyjskiego (gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych)
  • podziału na grupy dokonuje się na początku roku szkolnego  uwzględniając wpisy na świadectwie dotyczące poziomu realizacji języka obcego w gimnazjum