W roku 2019/2020  w naszym liceum utworzymy trzy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy: jeden na poziomie klas VII-VIII oraz dwa na poziomie liceum.

Nauka w klasie trwa rok (okres ten może  zostać skrócony lub wydłużony).
Maksymalna liczba uczniów w klasie -15 osób.
Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w :
•    lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny)
•    lekcjach przedmiotowych
•    zajęciach z zakresu kultury polskiej.
Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni :
•    szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym
•    integrację z polskimi uczniami
•    poznanie polskiej szkoły
•    przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
Oferujemy:
•    zajęcia pozalekcyjne: wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w kinie, teatrze, operze
•    profesjonalnie wyposażone pracownie chemiczną i biologiczną
•    pracownie komputerowe; tablice multimedialne, komputery,  tablety w salach lekcyjnych
•    halę sportową (siłownia, mała i duża sala gimnastyczna)
•    zajęcia dodatkowe - każdy znajdzie  coś dla siebie
•    tutoring - każdy z uczniów obcojęzycznych ma swojego opiekuna w postaci ucznia z klasy polskojęzycznej (wspólny udział w imprezach szkolnych)
•    wsparcie dla rodziców
•    bufet z domowymi obiadami.
Rekrutacja :
•    złożenie podania o przyjęcie do oddziału w sekretariacie szkoły
•    przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.

Welcome to Poland, Wrocław and our School!


In the school year 2019/2020 our secondary school has prepared three preliminary units for pupils coming from abroad:
•    one unit: at the level of 7th-8th class of primary school
•    two units: at the level of secondary school
Learning in each unit lasts one year (this period can be shortened or prolonged if necessary)
Maximum number of pupils in class – 15
Foreign language speaking students take part in:
•    Polish as a foreign language classes (intensive course)
•    Polish culture classes
•    other subjects
By participating in the classes you will be able to:
•    communicate in Polish better
•    integrate with Polish students quicker
•    learn more about the Polish school
•    continue your further education in Poland easily
We offer:
•    extracurricular activities: various trips and classes (in museums, cinemas, theatres and operas)
•    professionally equipped chemistry, biology and IT labs
•    classrooms with interactive whiteboards, computers and tablets
•    a well-equipped sports hall
•    many extracurricular activities – everyone can find something suitable
•    tutoring – every foreign language speaking student is paired with a Polish student (you and your buddy together take part in school events and parties)
•    support for parents
•    home-made meals at school
Recruitment procedures:
•    submit your application for admission to the school's office  the student's admission to the preliminary unit takes place on the basis of the school head's decision


Приветствуем в Польше, в Bроцлаве и в Hашую Школую!

B 2019\2020 году в нашем лицеуме открывается три новых отдела для людей которые приехали из заграницы: один на уровне 7-8 два тф уровне лицеума.
Hаука в классе длится (период не может быть сокращен или продолжен)
Mаксималное количество учеников в классе -15 человек
 Ученики инастранцы учавствуют в :
•    уроках польского языка как иностранного(курс является интенсивным)
•    общие придметах
•    занятия из области польской культурыю
Hаука в отделе подготовления включает в себя:
•    быстрое изучение польского языка на разговорном уровне
•    общение с польскими учениками(одноклассники)
•    знакомство с полькой школой
•    подготовка к предстоящему обучению в данной школе
Mы предлагаем:
•    внеклассные мероприятия: поездки, музейные уроки, уроки в кино, театр и опера
•    профессиональные оборудованние, химическин и биологические лаборатории
•    рабочые компьютеры: доски ультимедиальные,комьютары планшеты в классах
•    спортзал(тренажерный зал, маленький и большой зал гимнастичный
•    даполнительные занятия: каждый найдет что то для себя
•    у каждого из учеников есть свой опекун в виде ученика с классы поляк
•    подержка для родители
•    буфет с домашными обедами
Hабор
•    подать заявку на поступление в офисе у секретариате в школы
•    прием ученика в школу на дошкльное отделение осуществляется на основании решения Дыректор школы